Přihlášení do systému / Login

Přihlašovací jméno / Username:

Přihlašovací heslo / Password:

 

Důležité upozornění: Doporučujeme si po prvním přihlášení heslo změnit za své vlastní. Silné heslo by mělo mít nejméně 8 znaků a obsahovat kombinaci malých a velkých písmen, číslic, případně znaků. /
Important note: We recommend changing your password after your first login. A strong secure password should be at least 8 characters long and contain a combination of lower and upper case letters and numbers or symbols.